Skip to content

PRIVACYVERKLARING

WELKE PER­SOONS­GE­GE­VENS VER­WERKEN WIJ?

Privacyverklaring

Jiannis Trailer Rental B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:
Jiannis Trailer Rental B.V. *
Geyssendorfferweg 66
3088 GK Rotterdam
Havennummer 2320
Tel. 010-4951055

(*deze privacyverklaring geldt ook voor Jiannis Trailer Services B.V.)


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsomvang en interessegebieden
– E-mailadres
– KVK- en BTW nummers
– ID-bewijs t.a.v. tenaamstelling RDW indien van toepassing

Waarom verwerkt Jiannis Trailer Rental B.V. uw gegevens?
– De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– Relatiebeheer, nieuwsbrieven;
– Product- en dienstontwikkeling, offertes, bevestigingen, keuren nieuwe voertuigen en andere administratieve handelingen;
– Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of producten.

Hoe komen we aan uw informatie?
Deze contactinformatie is bij ons terechtgekomen omdat wij een product of dienst hebben geleverd, of wij hebben een informatieaanvraag of visitekaartje van u ontvangen. Daarnaast doen we aan telefonische acquisitie. In voorgenoemde gevallen worden uw gegevens opgeslagen in ons systeem.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Minimaal zolang wettelijk noodzakelijk en/of tot u ons een uitschrijfmail heeft gestuurd.

Verstrekking aan derden

Jiannis Trailer Rental B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel maken Jiannis partnerorganisaties gebruik van deze gegevens. Het verstrekken van uw gegevens aan derden doen wij uitsluitend als dat nodig is om onze dienstverlening goed uit te voeren of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met bedrijven waaraan wij uw gegevens verstrekken.

Social media buttons
Jiannis Trailer Rental B.V. maakt gebruik van social media buttons op haar website. Voor meldingen die wij maken op social media en onze website van privacygevoelige informatie van klanten of medewerkers van Jiannis vragen wij vooraf toestemming voor het gebruik hiervan (bijvoorbeeld bij afleveringen van trailers).

Het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij Jiannis Trailer Rental B.V. kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassen, verwijderen, gegevensoverdraging of intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar rental@jiannis.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Jiannis Trailer Rental B.V. reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief
U heeft altijd het recht u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt u afmelden middels de button voor uitschrijven die in iedere mailing wordt opgenomen.  

Gegevensbeveiliging
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle privacygevoelige bestanden zijn beveiligd met een inlogcode. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet of onvoldoende beveiligd zijn of dat uw gegevens worden misbruikt, neem dan contact met ons op via rental@jiannis.eu